Tag: słowotwórstwo

O nazwach wsie mleko, wsie jaja

Jak wiadomo, od wyrazu „wieś” poprawnie utworzoną formą przymiotnikową jest słowo „wiejski”. Nasi przodkowie mówili jeszcze „wieśny”. Wyrazów „wsi” („wsia”,„wsie”) nigdy...

Marszałkini

Kiedyś nie było powodu, żeby od męskiej nazwy „marszałek” tworzyć żeński odpowiednik, gdyż takiej funkcji nie pełniły kobiety. Ale czasy...

Bomber, bombiarz

Na kogoś podkładającego bomby, działającego samodzielnie lub należącego do zorganizowanych grup i uczestniczącego w atakach „w imię wyższych celów” mówiło...

Wykupywać

Dawniej w słownikach podawano wyłącznie tę formę, ale dzisiaj za dopuszczalny uznaje się czasownik „wykupować”, bo przecież mówi się i...

Bezlik

Okazuje się, że jest to słowo bardzo stare, od dawna notowane w słownikach, a sieć telefonii komórkowej  „Plus” jedynie je odkurzyła…

Ambicjoner

Słowo to  wymyślono dlatego, że we współczesnej polszczyźnie nie znajdziemy innego określenia na ‘człowieka z wybujałą ambicją’. Nasi przodkowie znali...