Tag: słowotwórstwo

Słowotwórstwo – dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku i ich znaczeniem. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owotw%C3%B3rstwo

Parapluj

Słowo to, wywodzące się z języka francuskiego, miało znaczyć „osłona od deszczu”, ale się nie przyjęło…

Glajchszaltować

Niekiedy widuje się lub słyszy przekręconą wersję tego słowa – glajszachtować. Trzeba uważać…

Blednąć, bladnąć

Występowanie w polszczyźnie jednego czasownika w dwóch wariantach brzmieniowych nie jest dla nas, użytkowników, czymś dobrym. A dodam, że w...