Tag: słowotwórstwo

Słowotwórstwo – dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku i ich znaczeniem. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owotw%C3%B3rstwo

Znachodzić

Dzisiaj zastępujemy ten czasownik innym czasownikiem, choć był jak najbardziej poprawny…

Glajchszaltować

Niekiedy widuje się lub słyszy przekręconą wersję tego słowa – glajszachtować. Trzeba uważać…

Blednąć, bladnąć

Występowanie w polszczyźnie jednego czasownika w dwóch wariantach brzmieniowych nie jest dla nas, użytkowników, czymś dobrym. A dodam, że w...

Starczy

Językoznawcy nie uważają wyrażeń lub zwrotów zawierających słowo starczy (w formie 3 os. nieosobowo) za niepoprawne

Super

Większość Polaków jest święcie przekonana o tym, że w połączeniach z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami słowo super pisze się rozdzielnie…

Powstanka

Jest to jak najbardziej poprawny słowotwórczo, neutralny odpowiednik słowa powstaniec (powstan- + -iec // powstan- + -ka), wpisujący się w ciąg...