Polszczyzna, głuptasie!

Od połowy 2003 roku do końca stycznia 2021 roku w tym miejscu na blogu www.obcyjezykpolski.pl ukazywały się teksty z cyklu Polszczyzna od ręki Pana Literki. Najpierw drukowane były w każdy poniedziałek w ogólnopolskim tygodniku „Angora”, w dodatku dla dzieci i młodzieży „Angorka”.  Nowe teksty ukazują się pod szyldem „Polszczyzna, głuptasie!”
Scroll to Top