Porady najnowsze

W szczerym polu

W dawnej polszczyźnie przymiotnik ten występował w wielu znaczeniach. W dwóch z nich był synonimem wyrazów goły, pusty oraz niezanieczyszczony, czysty i dlatego nasi przodkowie mogli używać wyrażeń w szczerym polu czy szczere złoto, szczere...

Reparacje

Słowo to ma sens przenośny (‘naprawianie krzywd, strat’), a formy lm. używa się przez analogię do galicyzmu les réparations