Praca „wolontariacka” czy „wolontaryjna”?  

Pracuję jako „wolontariusz” i w związku z tym mam pytanie: czy wykonuję pracę „wolontariacką”, czy „wolontaryjną”?

Słowniki języka polskiego nie notują ani formy wolontariacki, ani wolontaryjny. Mimo to obydwie są w obiegu, np. obóz wolontariacki; staż wolontariacki; dyżur wolontariacki oraz program wolontaryjny; grupa wolontaryjna, staż wolontaryjny. Wydaje się, że w tej sytuacji i jeden, i drugi przymiotnik można uznać za dopuszczalny. Warto jednak zaznaczyć, że od wyrazów o podobnym brzmieniu do wolontariusz − wolontariat, np. notariusz − notariat; ordynariusz − ordynariat, wikariusz − wikariat, nie tworzy się form przymiotnikowych.

Zobacz także

Scroll to Top