Porady językowe mistrza poprawności udowadniają, jak trudna jest polszczyzna. Dr Maciej Malinowski doradza i ułatwia życie Polakom miewającym czasem olbrzymie kłopoty z poprawnym mówieniem i pisaniem.

0

Drogą najsłabszego oporu

Zwrot pójść drogą najsłabszego oporu można uznać za wariant powiedzenia iść po linii najmniejszego oporu, niestety nagminnie przekręcanego przez większość...

2

Dlaczego Škoda to [skoda]

Wszystko przez to, by nazwa auta nie brzmiała identycznie jak wyraz pospolity szkoda oznaczający ‘stratę materialną lub moralną’. Ale według...

0

Gwizdnąć

Dawniejsze słowniki (te z początku XX w.) dopuszczały do użycia czasownik gwiznąć. I wtedy można było mówić i pisać sędzia...

1

Tiret

Należy owo słowo jak najszybciej włączyć do grupy wyrazów rodzaju męskiego, co spowoduje, że będzie się je odmieniało…