Porady językowe

Porady językowe zamieszczane na tej stronie udowadniają, jak trudna jest polszczyzna. Warto więc z nich okazjonalnie korzystać. Dr hab. Maciej Malinowski, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, doradza i ułatwia życie osobom miewającym czasem spore kłopoty z poprawnym pisaniem i wysławianiem się.

Przystojny

Okazuje się, że o kobiecie też można powiedzieć przystojna…

Awaria

Nie należy drobnej usterki nazywać awarią

Scroll to Top