Porady językowe

Porady językowe zamieszczane na tej stronie udowadniają, jak trudna jest polszczyzna. Warto więc z nich okazjonalnie korzystać. Dr hab. Maciej Malinowski, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, doradza i ułatwia życie osobom miewającym czasem spore kłopoty z poprawnym pisaniem i wysławianiem się.

Scroll to Top