Porady językowe mistrza poprawności udowadniają, jak trudna jest polszczyzna. Dr Maciej Malinowski doradza i ułatwia życie Polakom miewającym czasem olbrzymie kłopoty z poprawnym mówieniem i pisaniem.

0

Gwizdnąć

Dawniejsze słowniki (te z początku XX w.) dopuszczały do użycia czasownik gwiznąć. I wtedy można było mówić i pisać sędzia...

1

Tiret

Należy owo słowo jak najszybciej włączyć do grupy wyrazów rodzaju męskiego, co spowoduje, że będzie się je odmieniało…

2

Generyczny

To modne słowo, którym zaczęli się ostatnio posługiwać młodzi ludzie, kiedy mają na myśli ‘coś zwyczajnego, niczym się niewyróżniającego, zwykłego,...

1

Kocić się

Ów czasownik ma związek ze słowem kot, ale w znaczeniu ‘rzut, miot młodych’, a także ‘pora, czas wydania płodu, pora...

0

Na przestrzeni

Nie należy się posługiwać owym wyrażeniem w połączeniach z rzeczownikami dzień, tydzień, miesiąc, rok…