Porady językowe mistrza poprawności udowadniają, jak trudna jest polszczyzna. Dr Maciej Malinowski doradza i ułatwia życie Polakom miewającym czasem olbrzymie kłopoty z poprawnym mówieniem i pisaniem.

0

Kocić się

Ów czasownik ma związek ze słowem kot, ale w znaczeniu ‘rzut, miot młodych’, a także ‘pora, czas wydania płodu, pora...

0

Na przestrzeni

Nie należy się posługiwać owym wyrażeniem w połączeniach z rzeczownikami dzień, tydzień, miesiąc, rok…

0

Event

Słowo to stało się niestety wyrazem wytrychem, po który sięga się przy każdej okazji. I dodatkowo źle się je wymawia…

0

Tarnobrzeg. Do…?

Nadszedł chyba czas, by formę dopełniaczową Tarnobrzegu uznać za dopuszczalną i wprowadzić do słowników jako oboczność Tarnobrzega…