Tag: słowotwórstwo

Starczy

Językoznawcy nie uważają wyrażeń lub zwrotów zawierających słowo starczy (w formie 3 os. nieosobowo) za niepoprawne

Super

Większość Polaków jest święcie przekonana o tym, że w połączeniach z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami słowo super pisze się rozdzielnie…

Powstanka

Jest to jak najbardziej poprawny słowotwórczo, neutralny odpowiednik słowa powstaniec (powstan- + -iec // powstan- + -ka), wpisujący się w ciąg...

Współpracownica

Niektóre słowniki podają jedynie formę „współpracowniczka”, inne zarówno „współpracowniczkę”, jak i „współpracownicę”…