W Białystoku czy w Białymstoku?

Oglądałem relację z turnieju halowej piłki nożnej. Jak mam powiedzieć: że odbył się on w Białystoku czy w Białymstoku? Komentator Polsatu Mateusz Borek użył zwrotu: „Turniej prawdopodobnie wygra team z Białegostoku”, a więc formę „Biały” odmienił. Czy słusznie?

Tak. Mimo że nazwa miejscowości Białystok jest tzw. zrostem (od: wyrażenia ‘biały stok’), obydwa jej człony podlegają odmianie, a więc: Białegostoku, Białemustokowi, z Białymstokiem. Ta sama zasada dotyczy nazw Jasnepole, Krasnystaw (czyli Jasnegopola, Krasnegostawu; Jasnemupolu, Krasnemustawowi. Inaczej jest w wypadku słowa Wielkanoc; tutaj przymiotnik Wielka pozostaje zawsze w postaci mianownikowej. Mówimy i piszemy: Wielkanocy, z Wielkanocą.

Zobacz także
Scroll to Top