„Niedostarczenie” – razem czy osobno?

Mam problem ze słowem „niedostarczenie” (czy też „nie dostarczenie”). Powinnam je pisać osobno czy razem?

Niedostarczenie pisze się razem. Jest to rzeczownik (odsłowny), a nie z rzeczownikami należy pisać łącznie. Pisownia rozdzielna (np. nie palenie, nie wywiązanie się, nie załatwienie, nie podporządkowanie się, nie wpłacenie), niestety nagminna, wynika z tego, że ludzie pamiętają o tym, iż nie z czasownikami pisze się rozdzielnie, i sądzą niesłusznie, że niedostarczenie, niepalenie, niewywiązanie się, niezałatwienie, niepodporządkowanie się, niewpłacenie też jest czasownikiem. A to nieprawda!

Zobacz także
Scroll to Top