Maciej Malinowski jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo polskie, adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). Prowadzi zajęcia na specjalności komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach (przedmioty: Kultura języka polskiego; Warsztaty redakcyjne; Stylistyka tekstów prasowych). Od 1 października 2014 r. kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.


Praca doktorska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, obrona 12.01.2012 r. zatwierdzona przez Radę Wydziału 17.01.2012 r.) nt. Ortografia polska od II poł. XVIII wieku do współczesności. Kodyfikacja, reformy, recepcja; promotor prof. zw. dr hab. Edward Polański, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Kita (UŚ) i prof. zw. dr hab. Jan Miodek (UWr).

– Recenzowana rozprawa utwierdziła mnie w przekonaniu, że w Macieju Malinowskim mamy do czynienia z osobowością w pełni dojrzałą do pracy naukowej, ale także popularyzatorskiej, swoje przekonania prezentującą w sposób niezwykle precyzyjny i przekonujący. A wszystko to wyraża nasz doktorant językiem bardzo atrakcyjnym w odbiorze, naukowym a klarownym, wykwintnym a prostym, a to są walory dokonań na najwyższym poziomie. Za takie – zasługujące na wyróżnienie – uznaję jego „Ortografię polską od II połowy XVIII wieku do współczesności”. Powinna być ona bezwzględnie wydana w formie książkowej i stać się kompendium, do którego będą sięgać wszyscy historycy języka i jego normatywiści

(fragment recenzji prof. Jana Miodka)

Mistrz ortografii polskiej (z 1990 r., ogólnopolski konkurs pn. „Dyktando” w Katowicach), autor trzech książek: Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni (…) boby było lepiej [Wydawnictwo Promo, Kraków 2002]; Obcy język polski [Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2003]; Co z tą polszczyzną? [Wydawnictwo Promo, Kraków 2007].

Maciej Malinowski  jest doświadczonym redaktorem i adiustatorem, absolwentem Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982 r.). Przez wiele lat dziennikarz, sekretarz redakcji („Głos Nowej Huty”) i zastępca sekretarza redakcji (dziennik „Czas Krakowski”) i redaktor naczelny (miesięczniki „Refleks” i „Nafta & Gaz Biznes”). Od 1996 roku do dzisiaj związany z kwartalnikiem Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „Casus”, a od 2002 roku z ogólnopolskim tygodnikiem „Angora” wydawanym w Łodzi (redaguje tam dział Obcy język polski).

Poza polszczyzną interesuje się architekturą wnętrz, muzyką i modą. Lubi proste formy geometryczne przedmiotów i mebli, mocne, kontrastowe kolory, szkło i grę światła. Najchętniej odpoczywa przy muzyce soul, chillout i smooth jazz. Uwielbia (jako perypatetyk) spacery po zakamarkach starego Krakowa w interesującym towarzystwie.

Publikacje Macieja Malinowskiego