Camera obscura

Camera obscura (łac. dosł. 'komnata, komora ciemna’).
Dawniej był to (przenośnie) 'dział czasopisma, w którym przytaczało się cytaty świadczące o ciemnocie, nieuctwie i nieporadności językowej autorów, często z ironicznym komentarzem’ (vide W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, wyd. XVII, s. 83).
W pierwszym znaczeniu camera obscura [wym. KAmera obsKUra] nazywa 'ciemnię optyczną, zamknięte pudło z małym otworem, przez który pada na ściankę tylną odwrócony obraz przedmiotów znajdujących się przed otworem’. Tym sposobem można było  odrysować obserwowane  przedmioty. Ów prosty przyrząd optyczny, nazywany też kamerą otworkową, pierwowzór aparatu fotograficznego, pozwalał uzyskać rzeczywisty obraz.
Przeciwieństwem camery obscury była camera lucida (łac. dosł. 'komnata, komora jasna’; [wym. KAmera luC-Ida] ). Za pomocą tego narzędzia obiekt rysowany był widziany na pulpicie lub podobraziu, dzięki czemu łatwo dawało się uzyskać fotograficzną dokładność obrazu.
Scroll to Top