Quiz językowy

Zapraszamy do sprawdzenia znajomości zasad poprawności językowej. Pytania dotyczą trudności językowych z ortografii i interpunkcji, gramatyki języka polskiego, frazeologii czy wyrazów kłopotliwych. Przy każdej zagadce zamieszczamy odnośnik do porady, która rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Jajko na…

To wyrażenie nie jest przenośnią, ma znaczenie jak najbardziej dosłowne…

Postacie

Nasza pani od polskiego mówi…

Scroll to Top