neosemantyzm

Neosemantyzacja – nadawanie wyrazom nowych znaczeń. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/Neosemantyzacja

Aplikować

Jest to jeszcze jeden (niepotrzebny) neosemantyzm z języka angielskiego

Gratis

Okazuje się, że owo słowo jest także rzeczownikiem, i to od dawna…

Przewiń do góry