Tag: neosemantyzm

Gratis

Okazuje się, że owo słowo jest także rzeczownikiem, i to od dawna…

Ograć

Słowo to upodobali sobie ostatnio dziennikarze sportowi w zupełnie nowym znaczeniu. Taki neosemantyzm jest ujemnie nacechowany i nie bardzo nadaje się...

To pikuś

Tego słowa w znaczeniu ‚błahostka, drobnostka, rzecz mało ważna’ nie odnotowują słowniki języka polskiego, a mimo to zwrot  „to pikuś”...

Destynacja

W polszczyźnie pojawił się jeszcze jeden neologizm rodem z języka angielskiego (i francuskiego)…

Abstrakt

Współcześnie wydawane słowniki podają, że poza definicją taką samą, jaką ma „abstrakcja” w ujęciu filozoficznym’, słowo to znaczy ‘streszczenie publikacji...

Edycja, edytor

Przez długi czas słowa te były terminami odnoszącymi się wyłącznie do kwestii związanych z wydawaniem książek…