Tag: neosemantyzm

Dokładnie… nie!

Wszystkim, którzy bezrefleksyjnie posługują się słowami wytrychami „dokładnie!” i „dokładnie tak!”, warto zadedykować uwagi na temat wyrazu „esatto!” (ich odpowiednika) Umberta...

Generować, wygenerować

Czasowniki te lepiej sobie w starannej polszczyźnie darować. Są przecież rodzime odpowiedniki „uzyskać”, „powodować”, „osiągać”, „wytwarzać”…