neosemantyzm

Neosemantyzacja – nadawanie wyrazom nowych znaczeń. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/Neosemantyzacja

Scroll to Top