Tag: neosemantyzm

Neosemantyzacja – nadawanie wyrazom nowych znaczeń. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/Neosemantyzacja

Stanin

Jest to słowo pochodzenia angielskiego (od „stannine”) znane nauczycielom i komisjom egzaminacyjnym w kuratoriach, używane do porównywania wyników egzaminów uczniów...

Sylwetka mężczyzny kłaniającego się z atencją

Co to jest atencja?

Mamy niewątpliwie do czynienia z neosemantyzacją, czyli nadaniem słowu od dawna występującemu w polszczyźnie nowej definicji pod wpływem jego odpowiednika...

Co to jest gazon?

Duża część Polaków nie wie, że słowo to (pochodzącego z języka francuskiego) oznacza ‚trawnik’. I stworzyło sobie nową jego definicję…

Kongestia

Nie ma powodu, żeby tym specjalistycznym terminem zastępować w zwykłej rozmowie wyrażenie „korek drogowy”…

Inteligentne (urządzenie)

Trzeba się zgodzić na neosemantyzację przymiotnika „inteligentny”, tzn. dodać w słownikach nowe, współczesne jego znaczenie. Nie ma wyjścia…

Budżetowy telefon

Przymiotnik „budżetowy” w nieznanej dotąd definicji pojawia się głównie w portalach internetowych, kiedy mowa o telefonach, tabletach, notebookach, nawigatorach itp.

Stadion czy arena?

Coraz więcej obiektów sportowych w Polsce (odkrytych i zamkniętych) nosi nazwę z członem „arena”. Nie wszystkim to się podoba…

Nostalgia

Do tej pory „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN podaje, że słowo to znaczy ‘tęsknota za krajem ojczystym’, a nie ‘tęsknota...

Opcja

Nie warto używać tego słowa w zwykłych sytuacjach komunikacyjnych…