neosemantyzm

Neosemantyzacja – nadawanie wyrazom nowych znaczeń. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/Neosemantyzacja

Zadziać się

Kiedyś funkcjonował w polszczyźnie taki czasownik, ale w innej definicji…

Opcja

Nie warto używać tego słowa w zwykłych sytuacjach komunikacyjnych…

Imponujący widok na Góry Skaliste

Epicki

Jeszcze jeden bezsensowny neosemantyzm w polszczyźnie…

Scroll to Top