znaczenie zwrotów i wyrażeń

Dane wrażliwe

Nie jest to zbyt fortunny przekład angielskiego wyrażenia sensitive data…

Scroll to Top