znaczenie zwrotów i wyrażeń

Sprzeczny

Kiedyś ów przymiotnik miał jednak dwa znaczenia…

Awantażownie

Współcześnie wydane słowniki i leksykony nie rejestrują już tego przysłówka…

Scroll to Top