Tag: kalka językowa

Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalka_(j%C4%99zykoznawstwo)

Absolutnie

Posługiwanie się tym słowem, mającym być aprobatą czyjegoś stwierdzenia albo sądu lub odpowiedzią twierdzącą na pytanie, jest charakterystyczne dla coraz większej...

Idę na welo

 Wyraz „welo” pozostaje tworem wprost przeniesionym z języka francuskiego, w którym vélo rzeczywiście znaczy ‘rower’

Sylwetka mężczyzny kłaniającego się z atencją

Co to jest atencja?

Mamy niewątpliwie do czynienia z neosemantyzacją, czyli nadaniem słowu od dawna występującemu w polszczyźnie nowej definicji pod wpływem jego odpowiednika...

Nowy Rok i nowy rok

W zasadzie pisownia obydwu wyrazów wielką literą dotyczy „1 stycznia”, ale wiadomo, że chodzi o cały rozpoczynający się rok…

Twarde dowody

Dowody” były do tej pory „mocne”, „solidne’, „niezbite”, „niepodważalne”. Ale„translator” przetłumaczył słowo „hard” w wyrażeniu „hard evidence” najprościej jak się...

Wiodący

Wydawało się, że wraz z odejściem do lamusa wyrażenia „wiodąca rola partii” pójdzie w zapomnienie i sam wyraz „wiodący”, tym bardziej...

Pomóc, pomóż

Formułka „W czym mogę pomóc?” drażni dlatego (znam ludzi, którzy je słysząc, natychmiast wychodzą ze sklepu…), że większości z nas...

U spowiedzi, u komunii

W polszczyźnie mówionej dopuszcza się do użytku powiedzenie „być na spowiedzi”, „być do spowiedzi”, ale nie „być w spowiedzi”…