Tag: kalka językowa

Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalka_(j%C4%99zykoznawstwo)

Absolutnie

Posługiwanie się tym słowem, mającym być aprobatą czyjegoś stwierdzenia albo sądu lub odpowiedzią twierdzącą na pytanie, jest charakterystyczne dla coraz większej liczby użytkowników polszczyzny… A to kalka z języka angielskiego…

Idę na welo

 Wyraz „welo” pozostaje tworem wprost przeniesionym z języka francuskiego, w którym vélo rzeczywiście znaczy ‘rower’

Atencja

Co to jest atencja?

Mamy niewątpliwie do czynienia z neosemantyzacją, czyli nadaniem słowu od dawna występującemu w polszczyźnie nowej definicji pod wpływem jego odpowiednika w języku angielskim…

Nowy Rok i nowy rok

W zasadzie pisownia obydwu wyrazów wielką literą dotyczy „1 stycznia”, ale wiadomo, że chodzi o cały rozpoczynający się rok…

Twarde dowody

Dowody” były do tej pory „mocne”, „solidne’, „niezbite”, „niepodważalne”. Ale„translator” przetłumaczył słowo „hard” w wyrażeniu „hard evidence” najprościej jak się dało – jako ‘twarde’…