Tag: fleksja

Fleksja (łac. przeistoczenie wyrazów, przemiana)

Dział gramatyki zajmujący się opisem form wyrazowych.
Odmiana wyrazów – wyróżnia się fleksję imienną (deklinację) oraz fleksję czasownika (koniugację).

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fleksja

0

O morsach i morsowaniu

Dawniejsze słowniki odnotowywały hasło morsować, z tym że niewywodzące się od mors ‘człowiek pływający w zimnej wodzie’, ale od mors...

0

Co to jest trybuszon?

To inaczej korkociąg. Nie należy się posługiwać tym wyrazem w znaczeniu zestaw trzech przyrządów (korkociągu, otwieracza do kapsli i chowanego...

Materaców lub materacy

Nie ma wśród leksykografów jednomyślności i zgody co do tego, jak powinna wyglądać pluralna forma dopełniaczowa rzeczownika materac…

Tarnobrzeg. Do…?

Nadszedł chyba czas, by formę dopełniaczową Tarnobrzegu uznać za dopuszczalną i wprowadzić do słowników jako oboczność Tarnobrzega…

Houellebecq

Nazwisko to kończy się na grupę -cq, czyli na spółgłoskę [k], ale w narzędniku przechodzi ona w [k’] i dlatego...

I meczów, i meczy

Owa oboczność powinna zostać odnotowana w nowo wydawanych słownikach (tak jak smeczów i smeczy, skeczów i skeczy, sandwiczów i sandwiczy)