2 komentarze

  1. Στράτος Βασδέκης pisze:

    W powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy”, wydanej w 1932 roku, można jeszcze przeczytać: „- Wnijdź, o panie! – zawołała panna Stella i usunąwszy się z drogi podprowadziła Nikodema do przeznaczonego dlań tronu.” (Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 166).

  2. Στράτος Βασδέκης pisze:

    Pan Doktor pisze: „[…] z wyjątkiem „Wielkiego słownika ortograficznego” PWN pod redakcją E. Polańskiego, który odnotowuje hasło „wnijść” (Warszawa 2017, s. 1231; „znijść” jednak nie ma…), żaden słownik ogólny języka polskiego już o nim nie wspomina” – niezupełnie: „Słownik gramatyczny języka polskiego” autorstwa Zygmunta Saloniego , Włodzimierza Gruszczyńskiego i in. również rejestruje czasownik „wnijść” (http://sgjp.pl/leksemy/#273404/wnijść). Poza tym ów słownik odnotowuje także czasownik „znijść” (http://sgjp.pl/leksemy/#273406/znijść).