Tag: zobacz

Koniekońmi

Miewacie czasem wątpliwości, jak poprawnie powiedzieć: koniami czy końmi? gałęziami czy gałęźmi? liściami czy liśćmi? Wcale Wam się nie dziwię,...

Zdrowiodajny

Wyraz ten występuje czasem w brzmieniu „zdrowodajny”, ale językoznawcy nie akceptują owej oboczności

Łut szczęścia

Nie ma jednomyślności leksykografów co do formy dopełniaczowej członu podstawowego tego frazeologizmu. Jedni każą mówić i pisać „łuta”, drudzy zezwalają...

Selfie

Tak nazywa się po angielsku zdjęcie zrobione samemu sobie z ręki. Na razie nie ma sensownego, polskiego odpowiednika tego wyrazu…