Tag: zobacz

Porady polecane przez redakcję.

0

Ceregiele

Tytułowe słowo nie jest rodzime, a jego pochodzenie nie do końca jasne. Etymologowie łączą je z niemieckim wyrazem Ziererei, które oznaczało ‘krygowanie się, wdzięczenie się, przymilanie się’. Z czasem jego forma pluralna Zierereien zaczęła...

Zapędzić kogoś w kozi róg

Powiedzenie zapędzić kogoś w kozi róg znaczy przenośnie ‘wykazać bezwzględną przewagę nad kimś, postawić go w trudnej sytuacji, zadać temu komuś zagadkę nie do rozwiązania; zakasować kogo’. Jest to zapożyczenie z języka niemieckiego (ins...

Niedźwiedzia przysługa

Zwrot oddać (oddawać) lub wyświadczyć (wyświadczać) komuś niedźwiedzią przysługę jest frazeologizmem starym, pochodzącym z bajki o niedźwiedziu żyjącym w przyjaźni z pustelnikiem. Pustelnik chował oswojonego niedźwiedzia, a ten był bardzo do swego pana przywiązany....

Poznać pana po cholewach

Owo stare powiedzenie poznać (lub znać) pana po cholewach bywa dzisiaj rzadko używane, ale niekiedy jeszcze spotyka się je w tekstach (kiedy autorzy chcą coś obrazowo przekazać). Dlatego postanowiłem Wam je przypomnieć i objaśnić,...

Absolutnie

Posługiwanie się tym słowem, mającym być aprobatą czyjegoś stwierdzenia albo sądu lub odpowiedzią twierdzącą na pytanie, jest charakterystyczne dla coraz większej liczby użytkowników polszczyzny… A to kalka z języka angielskiego…

Pucołowaty albo pucułowaty

Na ‘kogoś, kto ma okrągłe policzki, pełną twarz’, mówi się niekiedy, że jest pucołowaty albo pucułowaty (np. O, jakie śliczne, pucołowate / pucułowate  niemowlę). Dwie formy przymiotnika wzięły się z tego, że różne były...

Idę na welo

 Wyraz “welo” pozostaje tworem wprost przeniesionym z języka francuskiego, w którym vélo rzeczywiście znaczy ‘rower’