Tag: zobacz

Porady polecane przez redakcję.

Ceregiele

Tytułowe słowo nie jest rodzime, a jego pochodzenie nie do końca jasne. Etymologowie łączą je z niemieckim wyrazem Ziererei, które...

Fizjonomia

Słowo występujące w tytule może być dla Was niezrozumiałe, ale mimo to postanowiłem o nim napisać, gdyż jest interesujące. Przede...

Niedźwiedzia przysługa

Zwrot oddać (oddawać) lub wyświadczyć (wyświadczać) komuś niedźwiedzią przysługę jest frazeologizmem starym, pochodzącym z bajki o niedźwiedziu żyjącym w przyjaźni...

Absolutnie

Posługiwanie się tym słowem, mającym być aprobatą czyjegoś stwierdzenia albo sądu lub odpowiedzią twierdzącą na pytanie, jest charakterystyczne dla coraz większej...

Idę na welo

 Wyraz „welo” pozostaje tworem wprost przeniesionym z języka francuskiego, w którym vélo rzeczywiście znaczy ‘rower’

Kroić i krajać

Są to czasowniki niedokonane (tzw. iterativa), czyli wyrażające czynność powtarzającą się wielokrotnie

Na koloniach

W słownikach słowo nazywające letni wypoczynek dzieci i młodzieży ma formę pluralną (te) kolonie…