6

Generyczny

To modne słowo, którym zaczęli się ostatnio posługiwać młodzi ludzie, kiedy mają na myśli ‘coś zwyczajnego, niczym się niewyróżniającego, zwykłego,...

1

Kocić się

Ów czasownik ma związek ze słowem kot, ale w znaczeniu ‘rzut, miot młodych’, a także ‘pora, czas wydania płodu, pora...

1

Na przestrzeni

Nie należy się posługiwać owym wyrażeniem w połączeniach z rzeczownikami dzień, tydzień, miesiąc, rok…

1

Event

Słowo to stało się niestety wyrazem wytrychem, po który sięga się przy każdej okazji. I dodatkowo źle się je wymawia…

0

Tarnobrzeg. Do…?

Nadszedł chyba czas, by formę dopełniaczową Tarnobrzegu uznać za dopuszczalną i wprowadzić do słowników jako oboczność Tarnobrzega…