0

Houellebecq

Nazwisko to kończy się na grupę -cq, czyli na spółgłoskę [k], ale w narzędniku przechodzi ona w [k’] i dlatego...

0

Parapluj

Słowo to, wywodzące się z języka francuskiego, miało znaczyć „osłona od deszczu”, ale się nie przyjęło…

1

Spanachany

W słownikach tego imiesłowu przymiotnikowego i czasownika spanachać nie ma. Ale potocznie, środowiskowo są one używane…