Autor: Maciej Malinowski

1

Nara!, wporzo, spoko w słowniku

Możecie być z siebie naprawdę zadowoleni. Tak ulubione przez Was skróty nara!, wporzo, spoko zostały odnotowane (z kwalifikatorem: potoczne) przez Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego (Warszawa 2017, s. 724, 1238, 1081,...

2

Wnijść, dzisiaj wejść

Słowo to brzmi współcześnie mocno archaicznie (jeszcze bardziej niż znachodzić…), a więc gdyby się ni stąd, ni zowąd pojawiło w mowie lub piśmie, z pewnością wzbudziłoby spore zdziwienie słuchaczy i czytelników