Maciej Malinowski

Maciej Malinowski jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo, adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). Prowadzi zajęcia na specjalności komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach (przedmioty: Kultura języka polskiego; Warsztaty redakcyjne; Stylistyka tekstów prasowych). Od 1 października 2014 r. kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Przewiń do góry