Odpowiedź na pytanie „qui bono” – kto na tym korzysta – jest oczywista. Roman Imielski, PiS niebezpiecznie gra naszymi tajemnicami, „Gazeta Wyborcza” z 5 grudnia 2023 r. (s. 3).

Jeśli pisząc tekst, sięga się do latynizmu, warto go przytoczyć w wersji poprawnej, gdyż inaczej można się narazić na kąśliwe uwagi czytelników. Rzecz jasna, należało napisać cui bono [wym. ku-i bono], co znaczy 'kto skorzystał, komu to przyniosło pożytek’. Zaimek względny qui znaczy dosłownie ‘który’, odmienia się następująco: G. cuius, D. cuius, D. cui, Acc. quem, A. quo. Jak widać, cui to forma celownikowa.

 

 

Skomentuj

Scroll to Top