Paweł Wroński na bakier z interpunkcją, a korekta „Gazety Wyborczej” mu w tym nie pomaga

Zapewne prezydent Duda, a po części i PiS, dostrzegli, że ta ustawa na razie przyniosła partii rządzącej więcej szkody niż pożytku (Paweł Wroński, Pogrzeb komisji „dopaść Tuska”, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 2023 r.).

Znowu przykład kardynalnego błędu interpunkcyjnego. Jeśli autor chciał potraktować człon a po części i PiS jako dopowiedzenie (a chyba chciał), powinien był napisać: Zapewne prezydent Duda, a po części i PiS, dostrzegł, że ta ustawa na razie przyniosła partii rządzącej więcej szkody niż pożytku. Jeśli nie, przed dostrzegli przecinka absolutnie nie wolno było postawić: Zapewne prezydent Duda, a po części i PiS dostrzegli, że ta ustawa na razie przyniosła partii rządzącej więcej szkody niż pożytku. Chodziło przecież o podmiot prezydent Duda i PiS. Korekta „Gazety Wyborczej” pracuje coraz gorzej, a Paweł Wroński zna ją o tyle, o ile. Jak widać, niewystarczająco.

Scroll to Top