Jeżeli bym tego nie zrobił […]”

Mnie ułatwił podjęcie decyzji, że czas odejść. Jeżeli bym tego nie zrobił, musiałbym przejść drogę przeczołgiwania, poddawania się karom i praniu mózgu na kolejnych dywanikach (Ewa Wilczyńska, Zakon krzywd, „Gazeta Wyborcza” z 16 września 2021 r., s. 18).

Po polsku pisze się jeżelibym, jeżelibyś, jeżeliby, jeżelibyśmy, jeżelibyście (patrz Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Warszawa 2017, s. 75, część wstępna).

Scroll to Top