Jana Baudouina de Courtenay (a nie: Jana Baudouina de Courtenaya)

Zgromadzenie Narodowe zebrało się 9 grudnia 1922 r. Do kandydatów PPS dodała Ignacego Daszyńskiego, PSL-Wyzwolenie – Gabriela Narutowicza, a mniejszości narodowe – Jana Baudouina de Courtenaya, ale bez nadziei na wybór (Tomasz Nałęcz, Rubikon Piłsudskiego, „Gazeta Wyborcza” z 17-18 grudnia 2022 r. (dodatek „Ale Historia”).

Autor jest jednym z bardziej cenionych historyków, dlatego jego publicystykę czyta się z wielkim zainteresowaniem. Jednak przytrafił mu się spory błąd językowy, czego nie wyłapali przed wydrukowaniem ani redaktor wydania Mirosław Maciorowski, ani nikt z korekty. Chodzi o personalia i niepoprawną odmianę nazwiska wybitnego 100 lat temu polskiego językoznawcy o korzeniach francuskich. Jego nazwisko wymawia się z francuska [kurtene] z akcentem oksytonicznym, a nie: [kurtenej], i w związku z tym się nie odmienia. Należało zatem napisać: (…)  a mniejszości narodowe – Jana Baudouina de Courtenay.

Scroll to Top