Tag: interpunkcja

Interpunkcja – graficzny odpowiednik intonacji, rytmu i tempa mowy, akcentu wyrazowego i zdaniowego. Stanowi ją zbiór znaków (we współczesnej polszczyźnie jest ich 10), inaczej zwanych znakami przestankowymi, uzupełniających zapis literowy tekstu. Znaki te pozwalają na odzwierciedlenie w tekście pisanym zależności składniowych między członami wypowiedzenia lub między wypowiedzeniami, na wyodrębnienie, podkreślenie – ze względów znaczeniowych lub emocjonalnych – pewnych wyrazów lub fragmentów tekstu, a także na ujednoznacznienie tekstu pisanego.
Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpunkcja

Wpadka interpunkcyjna w karcie do głosowania!

Urzędnicy z Państwowej Komisji Wyborczej  i Krajowego Biura Wyborczego źle zinterpretowali gramatycznie i składniowo zdanie, które znalazło się w karcie do głosowania podczas I tury wyborów prezydenckich. Nie wolno było postawić przecinka przed „powoduje”…

My, Polacy czy My Polacy?

Z zasad interpunkcji nie wynika, by człon stojący w jakiejś konstrukcji zdaniowej po zaimku koniecznie trzeba było wydzielać przecinkami. Ale można to robić…