1 Odpowiedź

  1. Wojciech Kłosowski pisze:

    Mnie razi także sformułowanie objaśnienia ujętego w nawias: „dwie przecinające się linie w obrębie kratki”. Gdyby zmienić szyk na „dwie linie przecinające się w obrębie kratki”, byłoby jasne że w obrębie kratki ma się znaleźć punkt przecięcia linii. A tak powstaje wątpliwość, czy przypadkiem całe linie nie muszą się zmieścić w kratce.