Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej: