1 Odpowiedź

  1. Funkcjonują dodatkowo zwroty:
    – mieć do ogarnięcia/ogaru, np.: mam dzisiaj do ogaru: pranie, prasowanie, zakupy i obiad;
    – nieogar – osoba roztrzepana, słabo zorganizowana, zmęczona;
    – ogar(nij) się – imperatyw.