Tag: frazeologia

Frazeologia – ma dwa znaczenia:

Jest to dział językoznawstwa, a dokładnie leksykologii, zajmujący się analizą utrwalonych w danym języku połączeń wyrazowych
Jest to zasób charakterystycznych dla danego języka połączeń wielowyrazowych, zwanych związkami frazeologicznymi, lub krótko frazeologizmami. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia

0

W związku z powyższym

Owo wyrażenie w wypowiedzi mówionej nie jest uchybieniem językowym, a jeśli można wobec niego zgłaszać jakieś zastrzeżenia i wątpliwości, to...

Współczuć

Dzisiaj mówimy i piszemy współczuć komuś, ale kiedyś obowiązywała składnia współczuć z kimś

Nawiasem mówiąc

Warto wiedzieć, że przed wiekami słowo to miało inne znaczenie – oznaczało ‘coś, co zwisa, sterczy pochyło, porusza się po łuku’

Z kretesem

Ustalenie etymologii słowa kretes nie należy do spraw łatwych, nie ma bowiem stuprocentowej pewności, skąd się w polszczyźnie wzięło i...

Grillowanie w polityce

Nachalne, tendencyjne, a często wręcz niegrzeczne zadawanie pytań, dręczenie tym kogoś, przez co ten ktoś odczuwa dyskomfort, wygląda tak, jak...

Głosować nad czymś

Należy zapamiętać, że ów czasownik ma taką samą składnię jak czasownik „dyskutować” (‘wymieniać z kimś poglądy na jakiś temat’)