Tag: frazeologia

Frazeologia – ma dwa znaczenia:

Jest to dział językoznawstwa, a dokładnie leksykologii, zajmujący się analizą utrwalonych w danym języku połączeń wyrazowych
Jest to zasób charakterystycznych dla danego języka połączeń wielowyrazowych, zwanych związkami frazeologicznymi, lub krótko frazeologizmami. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia

0

Drogą najsłabszego oporu

Zwrot pójść drogą najsłabszego oporu można uznać za wariant powiedzenia iść po linii najmniejszego oporu, niestety nagminnie przekręcanego przez większość...

1

Na przestrzeni

Nie należy się posługiwać owym wyrażeniem w połączeniach z rzeczownikami dzień, tydzień, miesiąc, rok…

Moja chata z kraja

Ów stary zwrot zawiera rzeczownik kraj  w znaczeniu (‘koniec, kres’) i końcówkę dopełniacza -a

W związku z powyższym

Owo wyrażenie w wypowiedzi mówionej nie jest uchybieniem językowym, a jeśli można wobec niego zgłaszać jakieś zastrzeżenia i wątpliwości, to...

Współczuć

Dzisiaj mówimy i piszemy współczuć komuś, ale kiedyś obowiązywała składnia współczuć z kimś