Tag: frazeologia

Frazeologia – ma dwa znaczenia:

Jest to dział językoznawstwa, a dokładnie leksykologii, zajmujący się analizą utrwalonych w danym języku połączeń wyrazowych
Jest to zasób charakterystycznych dla danego języka połączeń wielowyrazowych, zwanych związkami frazeologicznymi, lub krótko frazeologizmami. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia

1

Na przestrzeni

Nie należy się posługiwać owym wyrażeniem w połączeniach z rzeczownikami dzień, tydzień, miesiąc, rok…

W związku z powyższym

Owo wyrażenie w wypowiedzi mówionej nie jest uchybieniem językowym, a jeśli można wobec niego zgłaszać jakieś zastrzeżenia i wątpliwości, to...

Współczuć

Dzisiaj mówimy i piszemy współczuć komuś, ale kiedyś obowiązywała składnia współczuć z kimś

Nawiasem mówiąc

Warto wiedzieć, że przed wiekami słowo to miało inne znaczenie – oznaczało ‘coś, co zwisa, sterczy pochyło, porusza się po łuku’