StartWszystkie wpisyPolszczyzna, głuptasie!Przynajmniej, ale co najmniej

Wyrazy przynajmniej i co najmniej mogą Wam sprawiać kłopot ortograficzny. I chyba sprawiają, gdyż nagminnie spotykam (w różnych miejscach, najczęściej w internecie) niepoprawną pisownię conajmniej.

Tymczasem należy pisać co najmniej (rozdzielnie), gdyż mamy do czynienia z połączeniem dwóch wyrazów: zaimka co (występującego tutaj w roli partykuły wzmacniającej używanej przy powtarzaniu się czegoś) i przysłówka mało w stopniu najwyższym – najmniej.

Trzeba więc zapamiętać, że co najmniej jest wyrażeniem zaimkowym (czyli połączeniem zaimka i następującej po nim innej części mowy), takim samym jak co najwyżej, co dalej, co prędzej, co nieco, co niemiara, co gorsza, co chwila, co dzień, co godzina, co miesiąc, co niedziela, co rok, co tydzień, co wieczór itp.

Przynajmniej z kolei to wyraz zaliczający się do partykuł powstałych ze zrostu przyimka przy i przysłówka mało w stopniu najwyższym, czyli najmniej. Innym takim wyrazem jest bynajmniej (uwaga, nie wolno mylić tych dwóch słów, bynajmniej znaczy ‘wcale’).

Wyrażenie co najmniej i wyraz przynajmniej mają podobne znaczenie, ale nie są synonimami. Jeśli powiemy Na odczycie było co najmniej 30 osób, oznacza to, że było ich 30, ale równie dobrze mogło ich być 31 lub 33.

Quiz

Informacja, że Na odczycie było przynamniej 30 osób, niesie ze sobą inną treść: że było ich tylko tyle, co najwyżej tyle, nie więcej.

Tak samo zwrot Pojadę do babci co najmniej na tydzień nie jest tożsamy znaczeniowo ze zwrotem Pojadę do babci przynajmniej na tydzień. W pierwszym wypadku chodzi o okres pobytu tygodniowy, ale niewykluczone, że dłuższy, w drugim zaś o okres nieprzekraczający raczej siedmiu dni (ktoś pobędzie u babci góra tydzień).

Pan Literka

Przewiń do góry