O nazwie metamfetamina


FacebookTwitterGoogle+WykopRedditEmailPrint

Szanowni Państwo,
mam pytanie w związku z substancją metamfetamina. Słownik nie notuje tego wyrazu. Czy nie powinien on brzmieć “metaamfetamina” jako dodanie przedrostka “meta” do „amfetaminy”? A jeśli tak, to czy skrócenie dwóch liter “a” do jednej jest w porządku, czy jednak wzorcowo powinno się pisać i mówić o “metaamfetaminie”?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Jak udało mi się ustalić (dziękuję dr. Michałowi Śliwie z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie), nazwa metamfetamina nie składa się z przedrostka meta– i słowa amfetamina (tak jak np. nazwa metaksylen, w nomenklaturze Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC 1,3-dimetylobenzen), co dałoby jej taką właśnie uproszczoną postać graficzną (meta- + -amfetamina >metaamfetamina >metamfetamina). Metamfetamina to organiczny związek chemiczny, synonim dłuższej nazwy N-metyloamfetamina (inaczej mówiąc, N-metylowa pochodna amfetaminy).  […]

Więcej w Poradni Językowej PWN

Cukier wanilinowy