2 komentarze

  1. Uniwersalny słownik języka polskiego:
   niedo- «pierwszy człon wyrazów złożonych»
   […]
   d) «będący częścią czasownika złożonego, oznaczającego niedostateczną, spadającą poniżej normy realizację tego, co oznacza czasownik podstawowy, np. niedojadać, niedosłyszeć, niedospać, niedowidzieć»

Komentowanie jest niedostępne.

Przewiń do góry