„23 majowi”

Czy opozycja przygląda się temu 23 majowi? (Konrad Piasecki, TVN, „Kawa na ławę”, 3 maja 2020 r.).

Doświadczony dziennikarz nie potrafi sobie poradzić z wyrażeniem 23 maja i mówi: Czy opozycja przygląda się temu 23 majowi? (później jeszcze użył błędnego określenia 23 maj…). To trudne do pomyślenia. Podpowiadam więc, że nazwa miesiąca musi stać zawsze w dopełniaczu, gdyż odnosi się do ukrytego słowa dzień. Należało zatem powiedzieć: czy opozycja przygląda się temu 23 maja? (to skrót dłuższej konstrukcji: czy opozycja przygląda się temu 23 dniowi maja?). Przy okazji  przypominam, że celownik od słowa dzień to dniowi, a nie: dniu.

Scroll to Top