Moje pytanie dotyczy odmiany nazwisk…

Moje pytanie dotyczy odmiany nazwisk. Jak brzmi forma dopełniacza nazwiska „Basicz”, kiedy mamy na myśli panią „Annę Basicz” (moją żonę)? Mianowicie jak powiedzieć: „Dziś w pracy nie było Anny…, pani…”. I jeszcze jedno: jak odmienia się nazwisko „Składzień” (interesuje mnie głównie dopełniacz)?

Nazwisko Basicz kończy się na spółgłoskę, a więc kiedy nosi je kobieta, pozostaje nieodmienne. Mówi się i pisze Dziś w pracy nie było Anny Basicz, pani Basicz. Mniej oficjalnie można powiedzieć: Anna Basiczowa (jeśli mąż nazywa się Basicz, bo może być inaczej). Rzecz jasna męskie nazwisko Basicz zawsze podlega odmianie, np. Andrzejowi Basiczowi, z Andrzejem Basiczem itp. Dodajmy, że mówi się też i pisze Anna i Andrzej Basiczowie (a nie: Anna i Andrzej Basicz). Pozostawienie nazwiska w l. pojedynczej bez odmiany dopuszczalne jest jedynie w odniesieniu do obcokrajowców, np. bracia Lumière [wym. Limier]. Ale i tu daje się utworzyć formę pluralną bracia Lumière’owie. Co się zaś tyczy nazwiska Składzień, to można je odmieniać tak jak nazwisko Dzień: Dzienia, Dzieniowi, z Dzieniem, o Dzieniu. Tak samo więc: Składzienia, Składzieniowi, ze Składzieniem, o Składzieniu. W l. mnogiej: Składzieniowie, Składzieniów, Składzieniom, Składzieniami, Składzieniach.

Zobacz także

Scroll to Top