StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówKiedy nie umieszczamy kropki po liczebniku porządkowym?

Czy powinno się pisać Dz.U. nr 63., poz. 24. z późn. zm. (z kropkami po liczebniku ), czy też może Dz.U. nr 63, poz. 24 z późn. zm.(bez kropki )? Wiem, że po liczebniku porządkowym należy stawiać kropkę, ale słyszałem też o zasadzie, iż w pewnych sytuacjach nie jest ona konieczna…

Rzeczywiście, są takie wypadki, kiedy po liczebnikach porządkowych, a więc odpowiadających na pytanie: który? (pierwszy, dziesiąty, setny itd.), kropki się nie stawia. Nie jest ona potrzebna, gdy liczebnik porządkowy występuje z wyrazami godzina i rok, np. Przyjeżdżam jutro o godzinie 8 (a nie: o godzinie 8.) z minutami; Zwykle nie ma mnie w domu od godziny 16 do 20 (a nie: od godziny 16. do 20.); Było to w roku 1999 (a nie: w roku 1999.) w Krakowie . Kropkę po liczebniku porządkowym opuszcza się ponadto w zapisie daty, gdy miesiąc podaje się słownie (np. 18 grudnia 2004, a nie: 18. grudnia 2004.) oraz przy oznaczaniu tomów i stron w notach bibliograficznych (np. Por. tom 3, s. 155 i następne, a nie: tom 3., s. 155. i następne). Wyjątki te można rozciągnąć na zapis typu DzU nr 63, poz. 24, który odczytuje się jako [Dziennik Ustaw numer sześćdziesiąty trzeci, pozycja dwudziesta czwarta…]. Zresztą kropka po 63 i 24 wydaje się zbyteczna jeszcze z jednego powodu. Nierzadko liczebniki te rozumie się jako główne i czyta [numer sześćdziesiąt trzy, pozycja dwadzieścia cztery]. Należy przy okazji zwrócić uwagę na to, że autorzy słowników ortograficznych każą pisać DzU (bez kropek), a mimo to urzędnicy ministerialni… ciągle używają skrótu Dz. U. (z kropkami po Dz. i U. i spacją między dwuznakiem Dz i literą U).

Zobacz także

Skomentuj

Przewiń do góry