Czy mówi się „przysiądz” czy „przysiąc”?

Czy mówi się „przysiądz” czy „przysiąc”? Chodzi mi o formę dokonaną czasownika „przysięgać”.

Przysiądz na pewno nie. Postacią dokonaną czasownika przysięgać jest przysiąc albo przysięgnąć, np. Nie mogę ci przysiąc (albo przysięgnąć), że tego więcej nie zrobię. Warto zwrócić uwagę na formy osobowe w czasie przeszłym: przysiągłem (a nie: przysięgnąłem), przysiągł (a nie: przysięgnął), przysięgła (a nie: przysięgnęła), przysięgło (a nie: przysięgnęło), przysięgliśmy (a nie: przysięgnęliśmy), a także na rozkaźnik l. pojedynczej przysięgnij (a nie: przysiąż).

Zobacz także

1 komentarz

 1. Dziękuję za porady językowe Pana Literki. Jestem tu pierwszy raz.
  Nie wiem, w którym miejscu skomentować artykuł ” Przynajmniej i co najmniej”, więc piszę tu.
  Jest tam nieprawidłowo wyjaśnione słowo. ( przynajmniej)
  Wg PWN
  przynajmniej «partykuła wyznaczająca minimalny, możliwy do zaakceptowania przez mówiącego zakres czegoś, np. Wypij przynajmniej mleko., lub komunikująca, że ilość lub miara czegoś jest nie mniejsza od wymienionej i że może być większa, np. Wyjechała przynajmniej na rok.»
  Pomylone jest tam z wyrażeniem co najwyżej.

Komentowanie jest niedostępne.

Scroll to Top