Pędzi nie lotem, ale cwałem burza. Przecinek po zwrocie imiesłowowo-przymiotnikowym

Jaką interpunkcję zastosować w zdaniu: Pędzi nie lotem a cwałem burza?
Czy zwroty imiesłowowo-przymiotnikowe trzeba oddzielać przecinkami?

Przede wszystkim uwaga, że zdanie – jeśli chodzi o normę wzorcową – zawiera spore uchybienie. Ponieważ pierwszy jego człon (pędzi nie lotem) pozostaje zaprzeczony, w drugim jako element przeciwstawny (lub prostujący) musi wystąpić spójnik ale, lecz, tylko (…ale cwałem burza). Dlatego jedynie poprawne może być zdanie

Pędzi nie lotem, ale cwałem
lub
Pędzi nie lotem, lecz cwałem,
lub
Pędzi nie lotem, tylko cwałem. […]

Więcej w Poradni Językowej PWN

 

Scroll to Top