Skrótowiec ACTA

Wskaż właściwą odmianę skrótowca ACTA
5 odpowiedzi

[3] (M kto? co?) ACTA; (D kogo? czego?)  ACT-y; (C komu? czemu?) Akcie; (B kogo? co?) ACT-ę.

Scroll to Top