„Potępiać w czambuł”

Zwrócono mi kiedyś uwagę, że niepoprawnie użyłem zwrotu „ Potępić w czambuł”. Powiedziałem „Nie można kierownika potępiać w czambuł za to, że nie wywalczył dla nas nagrody”. Do dziś nie wiem, w czym tkwił błąd…

Zwrot potępić, potępiać w czambuł jest stałym związkiem frazeologicznym i musi być używany precyzyjnie. Znaczy ‘potępiać wszystkich, bez żadnego wyjątku, w całości’, a zatem nie można stosować tego powiedzenia, kiedy ma się na myśli jedną osobę. Jedynie poprawne są więc zwroty: Potępiał w czambuł wszystkich lewicowców; Potępiał w czambuł wszystkie poczynania prezesa; Zwyczaj potępiania w czambuł osiągnięć poprzedników jest nie na miejscu. Zdanie przytoczone przez internautę „Nie można kierownika potępiać w czambuł za to, że nie wywalczył dla nas nagrody” zawierało więc błąd, gdyż posłużono się w nim określeniem potępiać go w czambuł. Sformułowanie to daje się łatwo przeredagować: Nie można potępiać w czambuł wysiłków kierownika, że nie wywalczył dla nas nagrody. Notabene czambuł była to nazwa zbrojnego oddziału tatarskiego, a także określenie krótkotrwałej, nagłej wyprawy wojennej Tatarów.

Zobacz także

Scroll to Top