„Żona” czy „małżonka”?

Proszę rozwiać moje wątpliwości, czy poprawne są określenia „moja małżonka”, „małżonek mojej córki”, czy też „moja żona”, „mąż mojej córki”.

W zwykłych sytuacjach codziennych lepiej mówić: To moja żona; To mąż mojej córki. Niektórym osobom słowa mąż, żona wydają się jednak zbyt pospolite, więc zastępują je „lepszymi” określeniami małżonka, małżonek. Tymczasem tych ostatnich używa się jedynie w protokołach dyplomatycznych, komunikatach prasowych, np. Prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką; Była premier Wielkiej Brytanii z małżonkiem. Czasem, ale tylko w zawężonym zakresie, można się posłużyć wyrazami małżonka, małżonek w okolicznościach mniej oficjalnych. Nie razi, kiedy profesor wyższej uczelni pyta swego adiunkta: Jak się po chorobie czuje pańska małżonka?; Proszę serdecznie pozdrowić małżonkę. Warto jeszcze przestrzec przed posługiwaniem się formą małżonkowie i określeniem jedno z małżonków. Lepiej mówić: małżeństwo, mąż i żona. 

Zobacz także

2 komentarze

Komentowanie jest niedostępne.

Scroll to Top