Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko

  • Tytuł: Polszczyzna: o większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko
  • Autor: Maciej Malinowski
  • Redaktor: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk
  • Wydawca: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., 2018
  • ISBN: 8394867987

Książkę „O większą…” można kupić w Głównej Księgarni Naukowej, ul. Podwale 6, 31-118 Kraków (tel. 12 422 37 17; www.gkn.pl, dział: Prawo)

Język dla przedstawicieli wielu profesji jest głównym narzędziem pracy, co oznacza, że stale trzeba go doskonalić. Dla prawnika, dziennikarza czy nauczyciela sprawne posługiwanie się polszczyzną pozostaje warunkiem skutecznego wykonywania zawodu.

Obserwacja zachowań językowych współczesnych Polaków prowadzi do wniosku, że dbałość o poprawność językową i podnoszenie kompetencji językowych różnych grup zawodowych mocno kuleje. Nie ma dziś zinstytucjonalizowanych form kształcenia językowego osób dorosłych w zakresie ojczystej mowy. Natomiast intensywnie rozwija się poradnictwo językowe oraz towarzyszący mu nurt popularyzatorski przejawiający się publikacją wielu materiałów dotyczących poprawności językowej, znaczenia i etymologii wyrazów itp.

Jest to zwykle oferta skierowana do ogółu użytkowników języka polskiego zaglądających na różne strony w Internecie lub sięgających po drukowane poradniki. Brakuje natomiast publikacji uwzględniających potrzeby samokształceniowe konkretnych środowisk czy grup zawodowych, np. księży, urzędników, prawników.

Tę lukę w odniesieniu do środowiska prawniczego próbuje w pewnej części wypełnić książka Macieja Malinowskiego pt. Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko.

W założeniu ma ona uzmysłowić prawnikom konieczność doskonalenia własnych umiejętności językowych, a czyni to poprzez uświadomienie problemów, które są najczęstszymi przyczynami błędów językowych. Znajdziemy tu omówienie ważnych zagadnień z zakresu fonetyki, fleksji i słowotwórstwa, a także ortografii, interpunkcji i stylistyki. Główną ideą prezentowanego wykładu jest przekonanie, że stosowanie zasad bywa łatwiejsze, gdy rozumie się procesy i zjawiska, które owe zasady ukonstytuowały. Wywód nie ogranicza się do sygnalizowania najczęstszych błędów, ale prezentuje również wzorce, które należy stosować.

Zaletą książki Macieja Malinowskiego jest przystępny, klarowny język, dzięki któremu omawiane zagadnienia językoznawcze stają się zrozumiałe dla każdego. Można więc tę książkę z czystym sumieniem polecić nie tylko prawnikom, choć oni są jej głównymi adresatami, ale też wszystkim zaciekawionym tym, jak należy się posługiwać językiem i dlaczego.

dr hab. Mirosława Mycawka

Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko to książka podejmująca jeden z najważniejszych obecnie problemów językowych. W Polsce powszechne są narzekania na niską jakość języka prawa i błędy językowe występujące w tekstach oficjalnych. W praktyce jednak niewiele się robi, by ten stan rzeczy poprawić, dotyczy to także samych językoznawców. Książka Macieja Malinowskiego z jednej strony zatem wypełnia tę lukę, z drugiej – może inicjować społeczną dyskusję na poruszane w niej tematy.

Spektrum tych ostatnich jest zaś bardzo szerokie: od odmiany nazwisk i wymowy prawników przez kwestie ortograficzne i interpunkcyjne po trudne zagadnienia gramatyczne i leksykalne. Sprawy te ukazane są w przystępny sposób, z wykorzystaniem wielu przykładów, w Polszczyźnie… czytelnik znajdzie też propozycje rozwiązań tekstowych, stylistycznych i gramatycznych.

prof. dr hab. Radosław Pawelec

Skomentuj

Scroll to Top