1 Odpowiedź

  1. Mirosław Naleziński pisze:

    „…W nazwiskach obcych niezbyt w naszym języku rozpowszechnionych pozostawia się e, natomiast lepiej znane nazwiska obcego pochodzenia odmieniają się jak wyrazy rodzime z e ruchomym”.
    Katarzyna Wyrwas

    Od kiedy Polacy nazwisko niemieckiego oficera pisują „do Modla” zamiast „do Modela”? I na czym miałoby polegać „nazwisko obce niezbyt w naszym języku rozpowszechnione”? Przecież jest to argument za „do Modela”, nieprawdaż?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.