Ubezpieczyciele i producenci szczepionek mogli by mnie wozić w klatce po jarmarkach – jak ciele z trzema glowami – jako przypadek stworzenia totalnie zaszczepionego i ubezpieczonego, co w Polsce jest rzadkie (Jacek Żakowski, „Przestańcie mnie już namawiać”, „Gazeta Wyborcza” z 31 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021  r.).

Doświadczony publicysta Jacek Żakowski robi elementarny błąd ortograficzny (pisze mogli by zamiast mogliby) i nikt – ani redaktor wydania, ani korekta – tego nie wychwytuje i nie poprawia przed drukiem… Niewiarygodne! Kiedyś w „Wyborczej”  nie do pomyślenia…

Scroll to Top