Tag: święta

Nazwy świąt, ich historia, pisownia – nie wszystko jest oczywiste!

O pisowni sylwester i nowy rok

Słowo Sylwester zapisujemy wielką literą tylko wtedy, gdy oznacza imię męskie. Kiedy chodzi o znaczenie ‘bal z nocy 31 grudnia na 1 stycznia każdego roku’ i w ogóle cały ‘dzień 31 grudnia’, obowiązuje pisownia...

Merry Christmas

Tytułując ów wyjątkowy odcinek „Polszczyzny od ręki…” obcojęzycznymi słowami Merry Christmas, broń Boże nie namawiam Was do posługiwania się angielszczyzną zamiast polszczyzną w okresie przedświątecznym i świątecznym i mówieniem czy pisaniem I wish you...

Żłóbek

Kiedyś na ‚mały żłob” mówiono „żłobek”, a formę żłóbek” uznawano za regionalną. Dzisiaj słowa te mają inne znaczenie…

O świętach Bożego Narodzenia

W tradycji chrześcijańskiej przyjęło się, że 25 grudnia jest dniem upamiętniającym przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Dlatego używa się nazwy Boże Narodzenie bądź Narodzenie Pańskie. Ponieważ jednak następnego dnia (26 grudnia) Kościół rzymskokatolicki czci...

C M B (a nie: K M B)

6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego (lub Epifanii), czyli Trzech Króli, na drzwiach wejściowych do domów i mieszkań większości ludzi wierzących pojawiają się – wypisane przez nich kredą – litery K+M+B.

Piszemy adwent lub Adwent, ale: roraty

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem wypada kalendarzowy okres liturgiczny zwany adwentem. Słowo to jest spolszczonym skrótem łacińskiej formy adventus (‘przyjście, przybycie, nadejście’), a chrześcijanom przypomina o tym, że muszą się duchowo przygotować do...

Mikołajki

Na dzień św. Mikołaja mówi się czasem mikołajki. Mikołajkami nazywa się nie tylko ów dzień, ale też zwyczaj dawania prezentów oraz samo spotkanie w przedszkolu czy w szkole, na których wręcza się dzieciom podarunki....