Tag: etymologia

Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia

Znachodzić

Dzisiaj zastępujemy ten czasownik innym czasownikiem, choć był jak najbardziej poprawny…

Placet

Nie wszyscy wiedzą, że ów latynizm jest rodzaju nijakiego, a nie męskiego…

Sekularyzacja

Ów wyraz znaczy ‚zeświecczenie’, a nie ‚poddanie czegoś wpływom religii, Kościoła’

Suweren

Ów wyraz  był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran…

Gwarant i gwarancja

Nie widzi się różnicy semantycznej słów „gwarancja” i „gwarant” i tego, że nie wolno się nimi posługiwać wymiennie (nie są...