etymologia

Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia

Maruda, maruder

Etymologicznie wyrazy te wywodzą się z różnych źródeł

Awantażownie

Współcześnie wydane słowniki i leksykony nie rejestrują już tego przysłówka…

W ręku

Jest to genetycznie miejscownik dawnej liczby podwójnej…

Scroll to Top