Tag: etymologia

Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia

Materaców lub materacy

Nie ma wśród leksykografów jednomyślności i zgody co do tego, jak powinna wyglądać pluralna forma dopełniaczowa rzeczownika materac…

Znachodzić

Dzisiaj zastępujemy ten czasownik innym czasownikiem, choć był jak najbardziej poprawny…

Placet

Nie wszyscy wiedzą, że ów latynizm jest rodzaju nijakiego, a nie męskiego…