Tag: etymologia

Gwarant i gwarancja

Nie widzi się różnicy semantycznej słów „gwarancja” i „gwarant” i tego, że nie wolno się nimi posługiwać wymiennie (nie są...

Sort

Jest to wyraz potoczny, a więc nie bardzo nadający się do użycia w oficjalnych sytuacjach komunikacyjnych (czyli  takich jak wywiad telewizyjny…)

Gusty, koszty

Formy tych wyrazów z wygłosowym „-a”  („gusta”, „koszta”) są jeszcze dopuszczalne, choć owej głoski nigdy w nich być nie powinno…

Obojnak

To słowo od początku występuje  w zasobie leksykalnym polszczyzny w takiej postaci. Ale współcześnie coraz więcej osób mówi i pisze...

Apostille

Tego słowa nie odnotowują słowniki, a powinny, gdyż mało kto wie, co oznacza i jak się je wymawia…

Co oznacza słowo sedes?

W  słownikach podaje się na pierwszym miejscu definicję ‘urządzenie sanitarne wykonane z porcelitu’ (dzisiaj także coraz częściej z tworzyw sztucznych i...

Jegomość

Słowo jegomość jest zrostem – połączeniem zaimka dzierżawczego „jego” i rzeczownika „mość” (skrót od „miłość”)